urban-prex_top_image

Tim

Članovi tima i aktivnosti

Lider projekta Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija)
Kontakt dr Stevan Savić, rukovodilac projekta
Veb sajtovi www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com
Aktivnosti UNSPMF-a Rukovođenje implementacijom projekta i komunikacijom sa partnerima i JS. Koordinacija i rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i projektnim promotivnim materijalima. Razvoj i implementacija mreže automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje spoljašnjeg termalnog komfora u Novom Sadu. Koordinacija i realizacija promotivnih aktivnosti poput: organizacija projektnih konferencija i radionica, kao i pres konferencija. Kreiranje i održavanje projektnog veb sajta kao i profila na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Youtube)
Član projekta JKP Gradsko zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
Kontakt osoba Jelena Prica Budimčić
Veb sajt www.zelenilo.com
Aktivnosti GREEN-a Nabavka i ugradnja zelene infrastrukture (zeleni krov i zeleni zid) na odabranoj školskoj zgradi u Novom Sadu. Nabavka opreme i materijala za održavanje zelene infrastrukture. Organizacija dve radionice tokom implementacije projekta. Učestvovanje na ostalim projektnim događajima i izradi projektnih publikacija.
Član projekta Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija)
Kontakt osoba Mirjana Marković
Veb sajt www.novisad.rs
Aktivnosti GNSGUI-a Nabavka i implementacija solarnih panela na odabranom školskom objektu u Novom Sadu. Priprema projektne dokumentacije za pripremu i rekonstrukciju zgrade, prvenstveno pripremu krova za instalaciju zelenog krova i promenu postojeće rasvete LED rasvetom. Učestvovanje na projektnim događajima i projektnim publikacijama.
Član projekta Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska)
Kontakt osoba dr Hrvoje Krstić
Veb sajt www.gfos.unios.hr
Aktivnosti GRAFOS-a Organizacija projektnih konferencija, radionica i pres konferencija tokom implementacije projekta. Nabavku opreme i probnih aktivnosti na odabranoj zgradi u Osijeku. Testiranje će biti fokusirano na građevinske-arhitektonske elemente objekta (strukturne osobine, termalne karakteristike itd.), koristeći instrumente koji su obezbeđeni sredstvima GReRNERGY projekta. Rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima. Razvoj i instalacija automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje temperature i vlažnosti na odabranoj zgradi u Osijeku.
Član projekta Grad Osijek – OSIJEK (Hrvatska)
Kontakt osoba Srećko Kukić
Veb sajt www.osijek.hr
Aktivnosti OSIJEK-a Rekonstrukcija odabrane zgrade u Osijeku u smislu pripreme krova za instalaciju zelene infrastrukture i solarnih panela, zamene stolarije, termalne izolacije zidova zgrade, zamena postojeće rasvete LED rasvetom. Nabavka i implementacija zelene infrastrukture (zelenog krova) i solarnih panela na odabranoj zgradi u Osijeku. Rad na projektnim događajima i publikacijama.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

News GReENERGY 2.0

UNSPMF objavio poziv za javnu nabavku i instalaciju unutrašnjeg zelenog zida

Vesti

Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.

Degree of comfort - discomfort

select location
thermal comfort is based on data received from WSN stations
level id humidex level
warning_medium_alt_0 301 30.529235621603° some discomfort
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time Humidex °C globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (Ulicna strana) 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade 30.53 -999 C° 40 % 27.8 C° 0.4 m/s 66 dfw 269 mw  
302 (Dvoriste 1) 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade 24.51 23.25 C° 53 % 22.2 C° 0 m/s 143 dfw -1 mw  
303 (Zeleni krov) 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade 3.83 7.25 C° 75 % 5.6 C° 3.4 m/s 140 dfw 243 mw  
304 (Dvoriste 2) 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade 27.93 34.25 C° 76 % 22.2 C° 0.3 m/s 117 dfw 400 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.