urban-prex_top_image

Tim

Članovi tima i aktivnosti

Lider projekta Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija)
Kontakt dr Stevan Savić, rukovodilac projekta
Veb sajtovi www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com
Aktivnosti UNSPMF-a Rukovođenje implementacijom projekta i komunikacijom sa partnerima i JS. Koordinacija i rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i projektnim promotivnim materijalima. Razvoj i implementacija mreže automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje spoljašnjeg termalnog komfora u Novom Sadu. Koordinacija i realizacija promotivnih aktivnosti poput: organizacija projektnih konferencija i radionica, kao i pres konferencija. Kreiranje i održavanje projektnog veb sajta kao i profila na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Youtube)
Član projekta JKP Gradsko zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
Kontakt osoba Jelena Prica Budimčić
Veb sajt www.zelenilo.com
Aktivnosti GREEN-a Nabavka i ugradnja zelene infrastrukture (zeleni krov i zeleni zid) na odabranoj školskoj zgradi u Novom Sadu. Nabavka opreme i materijala za održavanje zelene infrastrukture. Organizacija dve radionice tokom implementacije projekta. Učestvovanje na ostalim projektnim događajima i izradi projektnih publikacija.
Član projekta Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija)
Kontakt osoba Mirjana Marković
Veb sajt www.novisad.rs
Aktivnosti GNSGUI-a Nabavka i implementacija solarnih panela na odabranom školskom objektu u Novom Sadu. Priprema projektne dokumentacije za pripremu i rekonstrukciju zgrade, prvenstveno pripremu krova za instalaciju zelenog krova i promenu postojeće rasvete LED rasvetom. Učestvovanje na projektnim događajima i projektnim publikacijama.
Član projekta Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska)
Kontakt osoba dr Hrvoje Krstić
Veb sajt www.gfos.unios.hr
Aktivnosti GRAFOS-a Organizacija projektnih konferencija, radionica i pres konferencija tokom implementacije projekta. Nabavku opreme i probnih aktivnosti na odabranoj zgradi u Osijeku. Testiranje će biti fokusirano na građevinske-arhitektonske elemente objekta (strukturne osobine, termalne karakteristike itd.), koristeći instrumente koji su obezbeđeni sredstvima GReRNERGY projekta. Rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima. Razvoj i instalacija automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje temperature i vlažnosti na odabranoj zgradi u Osijeku.
Član projekta Grad Osijek – OSIJEK (Hrvatska)
Kontakt osoba Srećko Kukić
Veb sajt www.osijek.hr
Aktivnosti OSIJEK-a Rekonstrukcija odabrane zgrade u Osijeku u smislu pripreme krova za instalaciju zelene infrastrukture i solarnih panela, zamene stolarije, termalne izolacije zidova zgrade, zamena postojeće rasvete LED rasvetom. Nabavka i implementacija zelene infrastrukture (zelenog krova) i solarnih panela na odabranoj zgradi u Osijeku. Rad na projektnim događajima i publikacijama.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

Radionica GReENERGY projekta

Pozivnica i raspored radionice se moze preuzeti na sledećim RS i HR linkovima:

Thermal Comfort

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Thermal comfort system is based on...
Each WSN sensor area... If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times...

WSN data

latest data
id local time temperature humidity extra
201 (dvoriste) 26-01-20/17:45:00:Europe/Belgrade 80 mm/min 9.4 C 83 %
202 (dvoriste2) 26-01-20/17:50:01:Europe/Belgrade 120 mm/min 9.4 C 78 %
click here to get additional data...
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.