urban-prex_top_image

O projektu

logo_image

O Interreg IPA Programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Kliknite da otvorite Info link...

logo_image

O GReENERGY projektu

Teritorijalni izazov

Zajednički teritorijalni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su nedovoljno korišćenje obnovljive energije i povećana potrošnja energije u javnim objektima zbog slabe energetske efikasnosti. Značaj projekta je u tome što se bavi pomenutim izazovima implementacijom zajedničkih aktivnosti u promociji i jačanju upotrebe obnovljive energije i poboljšanja energetske efikasnosti zgrada implementacijom zelenih krovova i zidova, kao i proizvodnjom solarne energije na odabranim javnim objektima u Osijeku i Novom Sadu. Direktiva o energetskim performansama zgrada nalaže da se energetska efikasnost zgrada mora računati. Da bi se osigurala uspešna primena, mere moraju prvo biti usmerene prema javnim objektima. Glavni razlog za monitoring i analizu potrošnje energije u javnim zgradama je taj što se operativni troškovi i troškovi održavanja javnih ustanova većim delom pokrivaju iz budžeta. Iz tog razloga je ključno planiranje i upravljanje pomenutim troškovima javnih objekata u Hrvatskoj kao EU članici i Srbiji kao kandidatu za članstvo. Ovaj projekat će podstaći prekograničnu saradnju u proizvodnji i korišćenju održive energije i unapređenju energetske efikasnosti i doprineti svobuhvatnom cilju Programa da “jača društveni ekonomski i teritorijalni razvoj programskog područja kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima održive energije”. Uključeni projektni partneri su iz Osiječko- Baranjeske županije i Južnobačkog okruga, koje karakteriše nedovoljna upotreba obnovljive energije i potreba za poboljšanjem energetske efikasnosti zgrada. Iz tih razloga, projekat će direktno doprineti ublažavanju navedenih problema u programskom području. Osim toga, programsko područje je sklono nepovoljnim vremenskim i klimatskim pojavama usled klimatskih promena, a manjka i biodiverzitetom u gradovima, a ovaj projekat, kao dodatnu vrednost, promoviše pomak ka ekonomiji niskih emisija ugljen dioksida i obogaćivanju urbanog biodiverziteta.

Projektni pristup

Projekat pristupa identifikovanim zajedničkim izazovima zajedničkim razvojem i implementacijom zelene infrastrukture (krovova i zidova), kao i solarnih panela (kao dodatno rešenje za obnovljivu energiju) na odabranim javnim zgradama u Osijeku (jedna zgrada) i Novom Sadu (jedna zgrada), kао predloženim pilot i demonstrativnim projektima. Zeleni krovovi i zidovi će biti implementirani u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada uz smanjenje potrošnje energije. Solarni paneli će biti raspoređeni na krovovima u cilju promovisanja korišćenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne obnovljive energije koja će se koristiti za održavanje zelenih krovova i zidova (npr. sistem za navodnjavanje), klimatizaciju i osvetljenje u zgradama, itd. Osim toga, stara rasveta u obe zgrade će biti zamenjena LED osvetljenjem koje ima bolju energetsku efikasnost, a u Osijeku će se instalirati termalna izolacija i nova PVC stolarija. Odabrane zgrade obezbeđuju dobru vidljivost zelene i solarne infrastrukture u oba grada jer će se birati lokacije koje posećuje veliki broj ljudi. Naučne (radovi u časopisima i na konferencijama) i edukativne publikacije i promotivne aktivnosti (npr. konferencije, radionice, promo materijal) će biti realizovane za vreme trajanja projekta, kako bi se podigla svest, vršila edukacija, obuka i jačanje kapaciteta zainteresovaih institucija, organizacija, studenata, đaka i urbane populacije o održivoj energiji i energetskoj efikasnosti. Implementirani pristup će poboljšati postojeću praksu u sektoru izgradnje i energetike u programskom području razvijanjem, sprovođenjem i promovisanjem proizvodnje održive energije i energetske efikasnosti koristeći realizovane demonstracione projekte i lokalne analize i preporuke.

Primarni cilj Projekta

Glavni (sveukupni) ciljevi projekta su promovisanje proizvodnje i upotrebe održive energije korišćenjem solarnih elektrana (snage 213 kW), poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata (oko 192.000 kWh uštede energije godišnje), korišćenje zelenih krovova (480-150 m2) i zidova (80 m2) i dodatni investicioni radovi na odabranim objektima. Projektni cilj se direktno vezuje za programski cilj jačanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz implementaciju zajedničkih intervencija u oblasti održive energije i prelazak na ekonomiju niskih emisija ugljen dioksida. Predloženi projekat direktno doprinosi Programskoj prioritetnoj osi 2, Specifičnom cilju 2 (Promovisanje upotrebe održive energije i energetske efikasnosti) kroz poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje energije u zgradama, implementacijom zelenih krovova i zidova (uz LED osvetljenje i termalnu izolaciju zgrada), kao i solarnih panela i proizvodnju solarne energije na krovovima u cilju promovisanja korišćenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne održive energije. Dodatna održiva energija će biti korišćena za održavanje zelene infrastrukture, za zagrevanje vode za korisnike zgrade, klimatizaciju i osvetljenje u zgradama itd. Osim toga, primenjene aktivnosti će dovesti do implementacije mera za postizanje energetske efikasnosti na ostalim javnim i privatnim objektima.

Očekivani rezultati Projekta

Rezultati predloženog projekta su:

1. Dodatna proizvodnja obnovljive/zelene energije iz solarnih panela od oko 93 kW snage na krovu (oko 600 m2) odabrane zgrade u Osijeku. Dodatna proizvodnja obnovljive/zelene energije iz solarnih panela od oko 120 kW snage na krovu (oko 960 m2) odabrane zgrade u Novom Sadu.

2. Instalacija 150 m2 zelenog krova sa neophodnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Osijeku. Instalacija 480 m2 zelenog krova i 80 m2 zelenog zida sa svom neophodnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Novom Sadu. Instalacija meteorološkog monitoring sistema u oba grada u cilju praćenja spoljašnjeg ljudskog termalnog komfora i potencijalnog efekta ublažavanja koji zelena infrastruktura ima na mikroklimatskom nivou.

3. Smanjenje potrošnje energije od oko 145.000 kWh u odabranom javnom objektu u Hrvatskoj na godišnjem nivou. Smanjenje potrošnje energije od oko 47.000 kW u odabranom javnom objektu u Srbiji na godišnjem nivou. Kalkulaciju osnovnih i ciljnih vrednosti su izradili eksperti iz OSIJEK-a i GNSGUI, uzimajući u obzir dugoročne podatke o potrošnji energije u zgradi i predviđenom smanjenju potrošnje energije u zgradama zbog implementacije zelenih krovova i zidova, zamene stare rasvete LED osvetljenjem i termalnom izolacijom zgrade (samo u Osijeku).

4. Jačanje svesti o održivoj energiji i energetskoj efikasnosti među 400.000 građana Osijeka i Novog Sada. Broj ljudi je definisan na osnovu predviđenog broja posetilaca na konferencijama otvaranja i zatvaranja, radionicama, posetilaca zelenim i solarnim krovovima i zidovima, projektnim i partnerskim sajtovima i profilima na društvenim mrežama. Na primer, 1.000 studenata i đaka sa Univerziteta Josip Juraj Strossmayer i škola iz Osijeka kao i 1.000 studenata i đaka sa Univerziteta u Novom Sadu će posetiti razvijeni zeleni i solarni krov i zeleni zid.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

Radionica GReENERGY projekta

Pozivnica i raspored radionice se moze preuzeti na sledećim RS i HR linkovima:

Thermal Comfort

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Thermal comfort system is based on...
Each WSN sensor area... If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times...

WSN data

latest data
id local time temperature humidity extra
201 (dvoriste) 26-01-20/17:45:00:Europe/Belgrade 80 mm/min 9.4 C 83 %
202 (dvoriste2) 26-01-20/17:50:01:Europe/Belgrade 120 mm/min 9.4 C 78 %
click here to get additional data...
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.