urban-prex_top_image

O projektu

logo_image

O Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Kliknite da otvorite info link...

logo_image

O GReENERGY projektu

Teritorijalni izazov

Zajednički teritorijalni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su nedovoljna upotreba obnovljivih izvora energije i povećana potrošnja energije u javnim zgradama zbog slabe energetske učinkovitosti. Značaj projekta je u tome što se bavi navedenim izazovima provođenjem zajedničkih aktivnosti na promicanju i jačanju korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada primjenom zelenih krovova i zidova, kao i proizvodnje solarne energije u odabranim javnim objektima u Osijeku i Novom Sadu. Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada zahtijeva da se u obzir uzme energetska učinkovitost zgrada. Da bi se osigurala uspješna provedba, mjere moraju prvo biti usmjerene na javne ustanove. Glavni razlog praćenja i analize potrošnje energije u javnim zgradama je taj što se uporabni troškovi i troškovi održavanja javnih institucija uglavnom financiraju iz proračuna. Iz tog razloga je planiranje i upravljanje spomenutim troškovima javnih objekata u Hrvatskoj kao članici EU i Srbiji kao kandidatu za članstvo presudno. Ovaj će projekt potaknuti prekograničnu suradnju u proizvodnji i korištenju održive energije i poboljšati energetsku učinkovitost i pridonijeti općem cilju Programa „jačanje društveno-ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja primjenom zajedničkih aktivnosti u održivoj energiji“. Uključeni projektni partneri su iz Osječko-baranjske županije i Južnobačkog okruga, kojeg karakterizira nedovoljno korištenje obnovljivih izvora energije i potreba za poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada. Iz tih razloga, projekt će izravno pridonijeti ublažavanju ovih problema na programskom području. Osim toga, programsko područje sklono je nepovoljnim vremenskim i klimatskim događajima zbog klimatskih promjena i nedostatka biološke raznolikosti u gradovima, a ovaj projekt, kao dodatna vrijednost, promiče pomak prema ekonomiji s niskim udjelom ugljika i obogaćuje urbanu biološku raznolikost.

Projektni pristup

Projekt pristupa identificiranim zajedničkim izazovima zajedničkim razvojem i primjenom zelene infrastrukture (krovovi i zidovi), kao i solarnih panela (kao dodatno rješenje za obnovljive izvore energije) na odabranim javnim zgradama u Osijeku (jedna zgrada) i Novom Sadu (jedna zgrada), kao što je predloženo pilot i demonstracijski projekti. Ugradit će se zeleni krovovi i zidovi kako bi se povećala energetska učinkovitost zgrada uz smanjenje potrošnje energije. Na krovovima će biti postavljeni solarni paneli s ciljem promicanja korištenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne obnovljive energije koja će se koristiti za održavanje zelenih krovova i zidova (npr. Sustav za navodnjavanje), klimatizacija i rasvjeta u zgradama itd. Osim toga, stara rasvjeta u obje zgrade zamijenit će se LED rasvjetom koja ima bolju energetsku učinkovitost, a u Osijeku će biti postavljena toplinska izolacija i nova PVC stolarija. Odabrane zgrade pružaju dobru vidljivost zelene i solarne infrastrukture u oba grada jer će se birati lokacije koje posjećuje veliki broj ljudi. Znanstveni (radovi u časopisima i konferencijama) i obrazovne publikacije i promotivne aktivnosti (npr. Konferencije, radionice, promotivni materijal) realizirat će se tijekom projekta kako bi se podigla svijest, omogućilo obrazovanje, obuka i izgradnja kapaciteta zainteresiranih institucija, organizacija, studenata, učenika i gradskog stanovništva o održivoj energiji i energetskoj učinkovitosti. Provedenim pristupom poboljšat će se postojeća praksa u građevinskom i energetskom sektoru u programskom području razvojem, primjenom i promicanjem održive proizvodnje energije i energetske učinkovitosti primjenom implementiranih demonstracijskih projekata i lokalnih analiza i preporuka.

Primarni cilj Projekta

Glavni (sveukupni) ciljevi projekta su promicanje proizvodnje i korištenja održive energije korištenjem solarnih elektrana (213 kW), poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada (oko 192.000 kWh uštede energije godišnje), korištenjem zelenih krovova (480-150 m2) i zidova (80 m2). ) i dodatni investicijski radovi na odabranim objektima. Cilj projekta izravno je povezan s programskim ciljem jačanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz provedbu zajedničkih intervencija u području održive energije i prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika. Predloženi projekt izravno doprinosi Prioritetnoj osi programa 2, Posebnom cilju 2 (Promicanje korištenja održive energije i energetske učinkovitosti) kroz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjene potrošnje energije u zgradama, implementaciju zelenih krovova i zidova (s LED rasvjetom i toplinskom izolacijom zgrada), i solarne energije ploče i proizvodnja solarne energije na krovovima u svrhu promicanja korištenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne održive energije. Dodatna održiva energija koristit će se za održavanje zelene infrastrukture, za zagrijavanje vode za korisnike zgrada, klimatizaciju i rasvjetu u zgradama itd. Pored toga, provedene aktivnosti dovest će do provedbe mjera za postizanje energetske učinkovitosti u drugim javnim i privatnim objektima.

Očekivani rezultati Projekta

Rezultati predloženog projekta su:

1. Dodatna proizvodnja obnovljive / zelene energije iz solarnih panela snage oko 93 kW na krovu (oko 600 m2) odabrane zgrade u Osijeku. Dodatna proizvodnja obnovljive / zelene energije iz solarnih panela snage oko 120 kW na krovu (oko 960 m2) odabrane zgrade u Novom Sadu.

2. Ugradnja zelenog krova od 150 m2 s potrebnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Osijeku. Postavljanje 480 m2 zelenog krova i 80 m2 zelenog zida sa svom potrebnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Novom Sadu. Ugradnja sustava meteorološkog nadzora u oba grada kako bi se nadgledala vanjska toplinska ugoda ljudi i potencijalni efekti ublažavanja koje zelena infrastruktura ima na mikroklimatskoj razini.

3. Smanjenje potrošnje energije za oko 145 000 kWh u odabranom javnom objektu u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Smanjenje potrošnje energije od oko 47 000 kW u odabranom javnom objektu u Srbiji na godišnjoj osnovi. Izračun osnovnih i ciljnih vrijednosti napravili su stručnjaci OSIJEK-a i GNSGUI uzimajući u obzir dugoročne podatke o potrošnji energije u zgradi i predviđeno smanjenje potrošnje energije u zgradama zbog primjene zelenih krovova i zidova, zamjene stare rasvjete s LED rasvjetom i toplinskom izolacijom u Osijeku).

4. Podizanje svijesti o održivoj energiji i energetskoj učinkovitosti među 400.000 građana Osijeka i Novog Sada. Broj ljudi se definira na temelju projiciranog broja posjetitelja na otvaranju i zatvaranju konferencija, radionica, posjetitelja zelenih i solarnih krovova i zidova, projektnih i partnerskih mjesta i profila na društvenim mrežama. Primjerice, 1.000 učenika i učenika sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i škole iz Osijeka, kao i 1.000 učenika i učenika Sveučilišta u Novom Sadu posjetit će razvijeni zeleni i solarni krov i zeleni zid.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.

News

News GReHRERGY 2.0

Three project partners from Serbia and Croatia joined forces through the new project GReHRERGY2.0, to increase renewable energy potentials and improve energy efficiency by installing solar panels and green wall on two public buildings.

Vesti

Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.

Degree of comfort - no discomfort

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time Humidex °C globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (Ulicna strana) 27-12-22/02:50:00:Europe/Belgrade 15.12 -999 C° 60 % 15 C° 2.3 m/s 103 dfw -1 mw  
302 (Dvoriste 1) 22-01-23/06:10:00:Europe/Belgrade 1.06 5.75 C° 92 % 2.8 C° 0 m/s 151 dfw -1 mw  
303 (Zeleni krov) 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade 3.83 7.25 C° 75 % 5.6 C° 3.4 m/s 140 dfw 243 mw  
304 (Dvoriste 2) 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade 27.93 34.25 C° 76 % 22.2 C° 0.3 m/s 117 dfw 400 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekt se sufinancira iz sredstava Europske unije za ERDF i IPA II

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.