urban-prex_top_image

O projektu

logo_image

O Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Kliknite da otvorite info link...

logo_image

O GReENERGY projektu

Teritorijalni izazov

Zajednički teritorijalni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su nedovoljna upotreba obnovljivih izvora energije i povećana potrošnja energije u javnim zgradama zbog slabe energetske učinkovitosti. Značaj projekta je u tome što se bavi navedenim izazovima provođenjem zajedničkih aktivnosti na promicanju i jačanju korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada primjenom zelenih krovova i zidova, kao i proizvodnje solarne energije u odabranim javnim objektima u Osijeku i Novom Sadu. Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada zahtijeva da se u obzir uzme energetska učinkovitost zgrada. Da bi se osigurala uspješna provedba, mjere moraju prvo biti usmjerene na javne ustanove. Glavni razlog praćenja i analize potrošnje energije u javnim zgradama je taj što se uporabni troškovi i troškovi održavanja javnih institucija uglavnom financiraju iz proračuna. Iz tog razloga je planiranje i upravljanje spomenutim troškovima javnih objekata u Hrvatskoj kao članici EU i Srbiji kao kandidatu za članstvo presudno. Ovaj će projekt potaknuti prekograničnu suradnju u proizvodnji i korištenju održive energije i poboljšati energetsku učinkovitost i pridonijeti općem cilju Programa „jačanje društveno-ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja primjenom zajedničkih aktivnosti u održivoj energiji“. Uključeni projektni partneri su iz Osječko-baranjske županije i Južnobačkog okruga, kojeg karakterizira nedovoljno korištenje obnovljivih izvora energije i potreba za poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada. Iz tih razloga, projekt će izravno pridonijeti ublažavanju ovih problema na programskom području. Osim toga, programsko područje sklono je nepovoljnim vremenskim i klimatskim događajima zbog klimatskih promjena i nedostatka biološke raznolikosti u gradovima, a ovaj projekt, kao dodatna vrijednost, promiče pomak prema ekonomiji s niskim udjelom ugljika i obogaćuje urbanu biološku raznolikost.

Projektni pristup

Projekt pristupa identificiranim zajedničkim izazovima zajedničkim razvojem i primjenom zelene infrastrukture (krovovi i zidovi), kao i solarnih panela (kao dodatno rješenje za obnovljive izvore energije) na odabranim javnim zgradama u Osijeku (jedna zgrada) i Novom Sadu (jedna zgrada), kao što je predloženo pilot i demonstracijski projekti. Ugradit će se zeleni krovovi i zidovi kako bi se povećala energetska učinkovitost zgrada uz smanjenje potrošnje energije. Na krovovima će biti postavljeni solarni paneli s ciljem promicanja korištenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne obnovljive energije koja će se koristiti za održavanje zelenih krovova i zidova (npr. Sustav za navodnjavanje), klimatizacija i rasvjeta u zgradama itd. Osim toga, stara rasvjeta u obje zgrade zamijenit će se LED rasvjetom koja ima bolju energetsku učinkovitost, a u Osijeku će biti postavljena toplinska izolacija i nova PVC stolarija. Odabrane zgrade pružaju dobru vidljivost zelene i solarne infrastrukture u oba grada jer će se birati lokacije koje posjećuje veliki broj ljudi. Znanstveni (radovi u časopisima i konferencijama) i obrazovne publikacije i promotivne aktivnosti (npr. Konferencije, radionice, promotivni materijal) realizirat će se tijekom projekta kako bi se podigla svijest, omogućilo obrazovanje, obuka i izgradnja kapaciteta zainteresiranih institucija, organizacija, studenata, učenika i gradskog stanovništva o održivoj energiji i energetskoj učinkovitosti. Provedenim pristupom poboljšat će se postojeća praksa u građevinskom i energetskom sektoru u programskom području razvojem, primjenom i promicanjem održive proizvodnje energije i energetske učinkovitosti primjenom implementiranih demonstracijskih projekata i lokalnih analiza i preporuka.

Primarni cilj Projekta

Glavni (sveukupni) ciljevi projekta su promicanje proizvodnje i korištenja održive energije korištenjem solarnih elektrana (213 kW), poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada (oko 192.000 kWh uštede energije godišnje), korištenjem zelenih krovova (480-150 m2) i zidova (80 m2). ) i dodatni investicijski radovi na odabranim objektima. Cilj projekta izravno je povezan s programskim ciljem jačanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz provedbu zajedničkih intervencija u području održive energije i prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika. Predloženi projekt izravno doprinosi Prioritetnoj osi programa 2, Posebnom cilju 2 (Promicanje korištenja održive energije i energetske učinkovitosti) kroz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjene potrošnje energije u zgradama, implementaciju zelenih krovova i zidova (s LED rasvjetom i toplinskom izolacijom zgrada), i solarne energije ploče i proizvodnja solarne energije na krovovima u svrhu promicanja korištenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne održive energije. Dodatna održiva energija koristit će se za održavanje zelene infrastrukture, za zagrijavanje vode za korisnike zgrada, klimatizaciju i rasvjetu u zgradama itd. Pored toga, provedene aktivnosti dovest će do provedbe mjera za postizanje energetske učinkovitosti u drugim javnim i privatnim objektima.

Očekivani rezultati Projekta

Rezultati predloženog projekta su:

1. Dodatna proizvodnja obnovljive / zelene energije iz solarnih panela snage oko 93 kW na krovu (oko 600 m2) odabrane zgrade u Osijeku. Dodatna proizvodnja obnovljive / zelene energije iz solarnih panela snage oko 120 kW na krovu (oko 960 m2) odabrane zgrade u Novom Sadu.

2. Ugradnja zelenog krova od 150 m2 s potrebnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Osijeku. Postavljanje 480 m2 zelenog krova i 80 m2 zelenog zida sa svom potrebnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Novom Sadu. Ugradnja sustava meteorološkog nadzora u oba grada kako bi se nadgledala vanjska toplinska ugoda ljudi i potencijalni efekti ublažavanja koje zelena infrastruktura ima na mikroklimatskoj razini.

3. Smanjenje potrošnje energije za oko 145 000 kWh u odabranom javnom objektu u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Smanjenje potrošnje energije od oko 47 000 kW u odabranom javnom objektu u Srbiji na godišnjoj osnovi. Izračun osnovnih i ciljnih vrijednosti napravili su stručnjaci OSIJEK-a i GNSGUI uzimajući u obzir dugoročne podatke o potrošnji energije u zgradi i predviđeno smanjenje potrošnje energije u zgradama zbog primjene zelenih krovova i zidova, zamjene stare rasvjete s LED rasvjetom i toplinskom izolacijom u Osijeku).

4. Podizanje svijesti o održivoj energiji i energetskoj učinkovitosti među 400.000 građana Osijeka i Novog Sada. Broj ljudi se definira na temelju projiciranog broja posjetitelja na otvaranju i zatvaranju konferencija, radionica, posjetitelja zelenih i solarnih krovova i zidova, projektnih i partnerskih mjesta i profila na društvenim mrežama. Primjerice, 1.000 učenika i učenika sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i škole iz Osijeka, kao i 1.000 učenika i učenika Sveučilišta u Novom Sadu posjetit će razvijeni zeleni i solarni krov i zeleni zid.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.

News

News GReENERGY 2.0

UNSPMF objavio poziv za javnu nabavku i instalaciju unutrašnjeg zelenog zida

Vesti

Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.

Degree of comfort - discomfort

select location
thermal comfort is based on data received from WSN stations
level id humidex level
warning_medium_alt_0 301 30.529235621603° some discomfort
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time Humidex °C globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (Ulicna strana) 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade 30.53 -999 C° 40 % 27.8 C° 0.4 m/s 66 dfw 269 mw  
302 (Dvoriste 1) 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade 24.51 23.25 C° 53 % 22.2 C° 0 m/s 143 dfw -1 mw  
303 (Zeleni krov) 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade 3.83 7.25 C° 75 % 5.6 C° 3.4 m/s 140 dfw 243 mw  
304 (Dvoriste 2) 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade 27.93 34.25 C° 76 % 22.2 C° 0.3 m/s 117 dfw 400 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekt se sufinancira iz sredstava Europske unije za ERDF i IPA II

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.