urban-prex_top_image

Ukratko o projektu

GReENERGY

Naslov projekta:

Ozelenjavanje gradova - razvoj i promovisanje energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u pograničnim gradovima između Hrvatske i Srbije

Prioritetna osa projekta:

Zaštita životne sredine i biodiverziteta, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti

logo_image

Ukratko o projektu

Zajednički prostorni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su povećana potrošnja energije u javnim objektima zbog nedovoljne energetske efikasnosti, nedovoljna upotreba obnovljive energije i nedostatak znanja o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije među predstavnicima vlasti i šire javnosti. Projekat pristupa ovim izazovima zajedničkim razvojem i implementacijom zelenih krovova i zidova, kao i solarnih panela na odabranim javnim zgradama u Osijeku i Novom Sadu (po jedna zgrada u svakom gradu), uz promotivne i edukativne aktivnosti na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Zeleni krovovi i zidovi će biti implementirani u cilju unapređenja energetske efikasnosti zgrada, a samim tim i smanjenja potrošnje energije. Solarni paneli će biti raspoređeni na krovovima zgrada u cilju promovisanja, proizvodnje i upotrebe obnovljive energije za održavanje zelenih krovova i zidova, klimatizaciju i osvetljenje u zgradama, zagrevanje vode, a samim tim i promociju principa cirkularne ekonomije. Glavni ciljevi projekta su povećanje energetske efikasnosti javnih objekata (zgrada) koristeći zelene zidove i krovove, proizvodnja i korišćenje obnovljive energije koristeći solarne panele i promocija energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije usmerena ka javnom i privatnom sektoru. Procenjuje se da će projekat rezultirati proizvodnjom oko 213 kW dodatne obnovljive energije. Dostignuća projekta će pozitivno uticati na ciljne grupe, kao što su: lokalne i regionalne vlasti, sektorske agencije, nevladine organizacije, privatni sektor, đake i studente, radnike u zgradama i širu javnost - oko 400.000 ljudi. Gradske agencije, privatni sektor, nevladine organizacije i šira javnost će imati koristi od razvoja infrastrukture i transfera znanja dok će projektni partneri ostvariti nova partnerstva za buduću saradnju u regionu.

Akronim: GReENERGY
Šifra projekta: HR-RS290
Vodeći partner: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija) Partneri: JKP Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
Partneri: Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
  Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija)
  Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska)
  Grad Osijek - OSIJEK (Hrvatska)
Trajanje: 15. jul 2019. - 14. januar 2022.
Ukupan budžet: 1.360.313,15 evra
Iznos EU sufinansiranja: 1.156.266,16 evra (85%)
Kontact:
stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, rukovodilac projekta)

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

News GReENERGY 2.0

UNSPMF objavio poziv za javnu nabavku i instalaciju unutrašnjeg zelenog zida

Vesti

Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.

Degree of comfort - discomfort

select location
thermal comfort is based on data received from WSN stations
level id humidex level
warning_medium_alt_0 301 30.529235621603° some discomfort
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time Humidex °C globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (Ulicna strana) 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade 30.53 -999 C° 40 % 27.8 C° 0.4 m/s 66 dfw 269 mw  
302 (Dvoriste 1) 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade 24.51 23.25 C° 53 % 22.2 C° 0 m/s 143 dfw -1 mw  
303 (Zeleni krov) 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade 3.83 7.25 C° 75 % 5.6 C° 3.4 m/s 140 dfw 243 mw  
304 (Dvoriste 2) 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade 27.93 34.25 C° 76 % 22.2 C° 0.3 m/s 117 dfw 400 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.