urban-prex_top_image

Ukratko o projektu

GReENERGY

Naslov projekta:

Ozelenjavanje gradova - razvoj i promovisanje energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u pograničnim gradovima između Hrvatske i Srbije

Prioritetna osa projekta:

Zaštita životne sredine i biodiverziteta, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti

logo_image

Ukratko o projektu

Zajednički prostorni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su povećana potrošnja energije u javnim objektima zbog nedovoljne energetske efikasnosti, nedovoljna upotreba obnovljive energije i nedostatak znanja o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije među predstavnicima vlasti i šire javnosti. Projekat pristupa ovim izazovima zajedničkim razvojem i implementacijom zelenih krovova i zidova, kao i solarnih panela na odabranim javnim zgradama u Osijeku i Novom Sadu (po jedna zgrada u svakom gradu), uz promotivne i edukativne aktivnosti na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Zeleni krovovi i zidovi će biti implementirani u cilju unapređenja energetske efikasnosti zgrada, a samim tim i smanjenja potrošnje energije. Solarni paneli će biti raspoređeni na krovovima zgrada u cilju promovisanja, proizvodnje i upotrebe obnovljive energije za održavanje zelenih krovova i zidova, klimatizaciju i osvetljenje u zgradama, zagrevanje vode, a samim tim i promociju principa cirkularne ekonomije. Glavni ciljevi projekta su povećanje energetske efikasnosti javnih objekata (zgrada) koristeći zelene zidove i krovove, proizvodnja i korišćenje obnovljive energije koristeći solarne panele i promocija energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije usmerena ka javnom i privatnom sektoru. Procenjuje se da će projekat rezultirati proizvodnjom oko 213 kW dodatne obnovljive energije. Dostignuća projekta će pozitivno uticati na ciljne grupe, kao što su: lokalne i regionalne vlasti, sektorske agencije, nevladine organizacije, privatni sektor, đake i studente, radnike u zgradama i širu javnost - oko 400.000 ljudi. Gradske agencije, privatni sektor, nevladine organizacije i šira javnost će imati koristi od razvoja infrastrukture i transfera znanja dok će projektni partneri ostvariti nova partnerstva za buduću saradnju u regionu.

Akronim: GReSR_YUERGY
Šifra projekta: HR-RS290
Vodeći partner: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija) Partneri: JKP Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
Partneri: Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
  Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija)
  Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska)
  Grad Osijek - OSIJEK (Hrvatska)
Trajanje: 15. jul 2019. - 14. januar 2022.
Ukupan budžet: 1.360.313,15 evra
Iznos EU sufinansiranja: 1.156.266,16 evra (85%)
Kontact:
stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, rukovodilac projekta)

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

16.12.2020. kolege iz partnerske institucije u Osijeku, organizovali su promociju obnovljenog objekta Srednješkolskog igrališta, koji je deo projekta GReENERGY.

Preko linka ispod, možete se informisati o detaljima.

Degree of comfort - no discomfort

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (dvoriste) 24-01-21/09:15:01:Europe/Belgrade 12 C° 64 % 9.4 C° 0.3 m/s 169 dfw -3 mw  
302 (dvoriste2) 24-01-21/09:15:03:Europe/Belgrade 18.75 C° 42 % 18.3 C° 0 m/s 70 dfw -3 mw  
303 (krov) 24-01-21/09:20:00:Europe/Belgrade 22.25 C° 37 % 20.6 C° 0 m/s 0 dfw -3 mw  
304 (krov2) 24-01-21/09:20:00:Europe/Belgrade 20.25 C° 43 % 17.8 C° 0 m/s 189 dfw -3 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.