urban-prex_top_image

Ukratko o projektu

GReENERGY

Naslov projekta:

Ozelenjavanje gradova - razvoj i promovisanje energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u pograničnim gradovima između Hrvatske i Srbije

Prioritetna osa projekta:

Zaštita životne sredine i biodiverziteta, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti

logo_image

Ukratko o projektu

Zajednički prostorni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su povećana potrošnja energije u javnim objektima zbog nedovoljne energetske efikasnosti, nedovoljna upotreba obnovljive energije i nedostatak znanja o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije među predstavnicima vlasti i šire javnosti. Projekat pristupa ovim izazovima zajedničkim razvojem i implementacijom zelenih krovova i zidova, kao i solarnih panela na odabranim javnim zgradama u Osijeku i Novom Sadu (po jedna zgrada u svakom gradu), uz promotivne i edukativne aktivnosti na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Zeleni krovovi i zidovi će biti implementirani u cilju unapređenja energetske efikasnosti zgrada, a samim tim i smanjenja potrošnje energije. Solarni paneli će biti raspoređeni na krovovima zgrada u cilju promovisanja, proizvodnje i upotrebe obnovljive energije za održavanje zelenih krovova i zidova, klimatizaciju i osvetljenje u zgradama, zagrevanje vode, a samim tim i promociju principa cirkularne ekonomije. Glavni ciljevi projekta su povećanje energetske efikasnosti javnih objekata (zgrada) koristeći zelene zidove i krovove, proizvodnja i korišćenje obnovljive energije koristeći solarne panele i promocija energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije usmerena ka javnom i privatnom sektoru. Procenjuje se da će projekat rezultirati proizvodnjom oko 213 kW dodatne obnovljive energije. Dostignuća projekta će pozitivno uticati na ciljne grupe, kao što su: lokalne i regionalne vlasti, sektorske agencije, nevladine organizacije, privatni sektor, đake i studente, radnike u zgradama i širu javnost - oko 400.000 ljudi. Gradske agencije, privatni sektor, nevladine organizacije i šira javnost će imati koristi od razvoja infrastrukture i transfera znanja dok će projektni partneri ostvariti nova partnerstva za buduću saradnju u regionu.

Akronim: GReSR_YUERGY
Šifra projekta: HR-RS290
Vodeći partner: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija) Partneri: JKP Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
Partneri: Gradsko Zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija)
  Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija)
  Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska)
  Grad Osijek - OSIJEK (Hrvatska)
Trajanje: 15. jul 2019. - 14. januar 2022.
Ukupan budžet: 1.360.313,15 evra
Iznos EU sufinansiranja: 1.156.266,16 evra (85%)
Kontact:
stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, rukovodilac projekta)

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

Radionica GReENERGY projekta

Pozivnica i raspored radionice se moze preuzeti na sledećim RS i HR linkovima:

Thermal Comfort

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Thermal comfort system is based on...
Each WSN sensor area... If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times...

WSN data

latest data
id local time temperature humidity extra
201 (dvoriste) 26-01-20/17:45:00:Europe/Belgrade 80 mm/min 9.4 C 83 %
202 (dvoriste2) 26-01-20/17:50:01:Europe/Belgrade 120 mm/min 9.4 C 78 %
click here to get additional data...
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.